08138280931-09192133684 info@khodamoozzaban.com

درباره ی قسمت رایتینگ آیلتس :

بخش رایتینگ Writing آزمون، برای بسیاری از داوطلبان چالش  محسوب میشود.  شاید به خودتان ایمان داشته باشید، اما در نظر داشته باشید که موارد زیادی هم بوده که حتی افرادی که زبان انگلیسی زبان مادری شان بوده، نیز نتوانسته اند در این قسمت نمره مطلوبی کسب کنند، علت این موضوع نیز این است که این بخش از آزمون  آیلتس ، به دایره لغاتی بسیار گستردهتر و تسلط کامل نیاز دارد. همانطور که خیلی هامیدانند، هدف از قرار گرفتن بخش رایتینگ در آزمون مهمی همچون آیلتس، سنجیدن توان نوشتاری شما میباشد. روش این سنجش نیز به این گونه است که توانایی شما در نوشتن، در دو 2 موضوع مختلف، بررسی میشود. در این قسمت، هر داوطلب 60 دقیقه زمان دارد تا به 2 سوال موجود در این بخش،پاسخ دهد. خود رایتینگ در آزمون آیلتس، به 2 بخش تقسیم میشود که بخش اول، متشکل از یک جدول یا گراف است.

قسمت رایتینگ آیلتس

 

که به مطالب موجود در این جدول یا گراف باید دقت کنید و توضیحی در خصوص آن بنویسید. و در بخش دومنیز، شما میبایست درباره ی موضوع ارائه شده، یک Essay بنویسید. به بیانی دیگر، نظر و تحلیل خود را در این باره بیان میکنید. شما در این بخش، به یکی از 2 ماژول اکادمیک و جنرال هرکدام که متقاضی آن هستید، پاسخ میدهید .شما در Task1 ، در ماژول  آکادمیک، با یک سری اطلاعات  از جنس تصویر، جدول و یا نمودار روبرو میشوید. شما با توجه به این اطلاعات ، حداکثر 20 دقیقه زمان دارید تا حداقل 150 کلمه، درباره ی توصیف آنها بنویسید.
البته گاهی نیز ممکن است نقشه ی مربوط به یک اتومبیل و یا دستگاه صنعتی و … را مشاهده کنید و از شما خواسته شود تا این مراحل را به صورت نوشتاری توصیف کنید .شما نباید بیشتر از 20 دقیقه ای که گفته شد روی 1 Task وقت بگذارید. به تعداد کلماتی که نوشته اید نیز دقت کنید. آنها نباید کمتر از 150 کلمه باشند. چراکه اگر کمتر از این 150 کلمه نوشته شود، منجر به کاهش نمره ی شما در آزمون خواهد شد.

مقالات مشابه :  لینک سازی داخلی